ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τι προκαλεί τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως;

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ogkos_ourodoxou1

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

O

καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι από τους καλύτερα μελετημένους αιτιολογικά καρκίνους. Πλήθος παραγόντων έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη και την εμφάνιση της νόσου.

Η πρώτη περιγραφή αιτιολογικής συσχέτισης της νόσου με επαγγελματικούς παράγοντες έγινε το 1896 από τον Γερμανό Rehn, ο οποίος παρατήρησε την ιδιαίτερα συχνή εμφάνιση της νόσου σε βιομηχανικούς εργάτες.

Μετά από πειράματα διατυπώθηκαν θεωρίες οι οποίες έχουν αποσαφηνίσει τον ακριβή ρόλο που διαδραματίζουν στην καρκινογένεση οι αρωματικές αμίνες . Πρόκειται για ουσίες οι οποίες βρίσκονται στην βιομηχανία και η χρήση των οποίων έχει ανακληθεί ή περιοριστεί. Όμως δεν γνωρίζουμε εάν κάποιες από τις υπάρχουσες σήμερα σε χρήση μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες. Ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται οι βιομηχανίες αρωμάτων, οι μονάδες παραγωγής αερίων και καλωδίων, υφαντουργίες , διυλιστήρια, κομμωτήρια. Η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από την έκθεση ως την εμφάνιση της νόσου υπολογίζεται από 15-40 χρόνια.

Οι χρόνιες φλεγμονές ( ουρολοιμώξεις) οι οποίες συνοδεύονται από την ύπαρξη ξένου σώματος εντός της ουροδόχου κύστεως ( ουροκαθετήρας, λιθίαση )συνοδεύονται από μεγάλο ποσοστό εμφάνισης καρκίνου.

Το κάπνισμα με την περιέχουσα νικοτίνη σχετίζεται για το 1/3 των καρκίνων της ουροδόχου κύστεως. Οι παραγόμενες από το κάπνισμα ουσίες, όπως 2- ναφθυλαμίνη και 2- αμινο-7-ναφθόλη βρίσκονται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στα ούρα των καπνιστών και θεωρούνται καρκινογεννητικές ουσίες.

Αμφίβολος αλλά ύποπτος ως αιτιολογικός παράγοντας θεωρείται η κατάχρηση καφέ, όπως επίσης και η κατάχρηση αναλγητικών, ιδίως από τις γυναίκες. Η σύγχρονη διατροφή με τις παρεκκλίσεις της (υιοθέτηση Δυτικού μοντέλου διατροφής ) διεκδικεί κι αυτή μέρος στην αιτιοπαθογένεια του καρκίνου χωρίς ωστόσο η σχέση αυτή να έχει την δυναμική η οποία παρατηρείται σε άλλου είδους καρκίνους, π.χ. η σχέση μεταξύ διατροφής και καρκίνου του στομάχου. Η κληρονομικότητα τέλος δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου, όπως συμβαίνει με άλλους καρκίνους ( του προστάτη ).

Η μακρόχρονη και συνεχή δράση στο τοίχωμα της κύστης από τους μεταβολίτες των ουσιών αυτών που βρίσκονται στα ούρα και θεωρούνται καρκινογόνες, είναι υπεύθυνη για τις αλλοιώσεις που γίνονται στο γεννητικό υλικό των κυττάρων (DNA) και την μετάπλαση του ουροθηλίου και την εμφάνιση του καρκίνου.

Αρκετά συχνά είναι αδύνατον να αναγνωριστεί κάποιος παράγοντας κινδύνου στην ανάπτυξη του καρκίνου της κύστης.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της διαδερμικής βιοψίας σε μικρούς νεφρικούς όγκους

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

nefra

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

Η

χρήση της διαδερμικής βιοψίας νεφρικών όγκων παραδοσιακά προορίζεται για επιλεγμένες περιπτώσεις. Το θέμα με τις βιοψίες αυτές αφορά την ασφάλεια, την ακρίβεια, και την κλινική χρησιμότητα τους. Με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών και την αύξηση όσον αφορά την εμπειρία στην ερμηνεία των δειγμάτων της βιοψίας, η διαδικασία αυτή σήμερα έχει περιορισμένη νοσηρότητα και επιτρέπει την ιστολογική διάγνωση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε κέντρα με σημαντική εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των τυχαίων μικρών νεφρικών μαζών (ΜΝΜ), η ανάπτυξη των συντηρητικών και ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών για χαμηλού κινδύνου νεφροκυτταρικά καρκινώματα (RCC), και η ανακάλυψη νέων στοχευμένων θεραπειών για την μεταστατική νόσο έχουν δώσει το έναυσμα για τη διεύρυνση του καταλόγου για τα προς ένδειξη μορφώματα για νεφρική βιοψία . 

Η διαδερμική βιοψία για τη διάγνωση, την αξιολόγηση ΜΝΜ, οδηγεί στο να αποφεύγονται οι περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και υποστηρίζει τις αποφάσεις θεραπείας, ειδικά σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Οι βιοψίες μπορεί να επιβεβαιώσουν την ιστολογική επιτυχία μετά από θερμική εκτομή της ΜΝΜ και να υποστηρίξει την επιλογή της κατάλληλης συστηματικής θεραπείας για τον μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνο. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι περαιτέρω διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μετά από νεφρικές βιοψίες των όγκων με τη χρήση της ανοσοϊστοχημείας, κυτταρογενετικής και μοριακής ανάλυσης, και της υψηλής απόδοσης του προφίλ της γονιδιακής έκφρασης. 

Η διαδερμική βιοψία έχει ,λοιπόν, αυξανόμενη ένδειξη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κλινική διαχείριση μικρών νεφρικών όγκων, αλλά εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί η βέλτιστη βιοψία και να βελτιώσει την ακρίβεια της. Η Μοριακή και γενετική ανάλυση των δειγμάτων της βιοψίας μπορεί να δώσει επιπλέον πληροφορίες για την υποστήριξη των ασθενών.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης

Η υπερλειτουργική κύστη είναι μία δυναμική νόσος με διαστήματα σταθερών συμπτωμάτων και περιόδους εξάρσεων και υφέσεων

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

kisti

Τ

ο σύνδρομο της  υπερλειτουργικής κύστης αποτελεί μία εξαιρετικά συχνή διαταραχή στο γενικό πληθυσμό που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Πολλές μελέτες ως σήμερα έχουν αποδείξει την αύξηση του επιπολασμού της σε μεγαλύτερες ηλικίες και στα δύο
φύλλα. Παρόλα αυτά , λίγα είναι γνωστά για τη φυσική πορεία της νόσου, της οποίας η κατανόηση θα μπορούσε να δώσει ώθηση στον καλύτερο σχεδιασμό θεραπειών.
Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση της φυσικής ιστορίας της υπερλειτουργικής κύστης σε γυναίκες μέσα σε μία περίοδο 6,5 ετών. Συγκεκριμένα, γυναίκες που συμμετείχαν σε μελέτη screening στην περιοχή της Βιέννης τα έτη 1998 και 1999 συμπλήρωσαν τη Γερμανική έκδοση του ερωτηματολογίου Bristol Female Lower Urinary Tract Symptom (BFLUTS).

Συνολικά 386 γυναίκες με μέση ηλικία 54 ετών (21-81 ετών) συμμετείχαν και παρακολουθήθηκαν για 6,5 έτη.

Η επίπτωση ήταν 19,3%, πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων αναφέρθηκε μετά από 6,5 έτη στο 40% των γυναικών, σταθερή νόσος στο 41,3% , επιδείνωση στο 6,7% (ως επιδείνωση
ορίστηκε η αλλαγή της επιτακτικότητας σε επιτακτική ακράτεια) και βελτίωση στο 12% (η αλλαγή από επιτακτική ακράτεια σε επιτακτικότητα). Οι γυναίκες με πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων είχαν μέση ηλικία 49,9 έτη (±13), αυτές με σταθερή νόσο 58,2 έτη
(±9.3), οι γυναίκες με επιδείνωση 61,8 έτη (±12.8) και όσες εμφάνισαν επιτακτικότητα 57,3 έτη (±12.3). Το συμπέρασμα είναι ότι η υπερλειτουργική κύστη αποτελεί μία δυναμική νόσο με μεγάλα διαστήματα σταθερών συμπτωμάτων , η οποία δεν επιδεινώνεται απαραίτητα αλλά έχει περιόδους εξάρσεων και υφέσεων. Επίσης φαίνεται ότι νεότερες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα υποχώρησης των συμπτωμάτων. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός αξιόπιστων προγνωστικών παραμέτρων για την εξέλιξη της νόσου

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης

Η χολολιθίαση και η νεφρολιθίαση σχετίζονται ανεξάρτητα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

nefrolithiasi

Η

νεφρολιθίαση είναι μία συστηματική νόσος και παράγοντες, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και η ουρική αρθρίτιδα, έχουν ενοχοποιηθεί. Η υπάρχουσα ως σήμερα βιβλιογραφία για τη σχέση της νεφρολιθίασης και της χολολιθίασης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν και φαίνεται να υπάρχουν κοινοί προδιαθεσικοί παράγοντες (για παράδειγμα αλκοόλ, καφές, κατανάλωση μαγνησίου και φρούτων) . Οι συγγραφείς προσπάθησαν να απαντήσουν αν η συμπτωματική ,ακτινολογικά επιβεβαιωμένη χολολιθίαση και η συμπτωματική νεφρολιθίαση μπορούν ανεξάρτητα να συσχετιστούν.

Πρόκειται για προοπτική ανάλυση στοιχείων από δύο μεγάλες μελέτες (Nurses' Health Studies I και II με παρακολούθηση γυναικών και Health Professionals Follow-Up Study με παρακολούθηση ανδρών) που περιέλαβαν περισσότερους από 240.000 ανθρώπους, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 14 έως 24 έτη.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χολολιθίαση και η νεφρολιθίαση συσχετίζονται ανεξάρτητα από την ηλικία, το βάρος, τις διαιτητικές συνήθειες και άλλους παράγοντες. Πρόσθετες μελέτες χρειάζονται ώστε να διευκρινιστούν οι κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης

Συσχέτιση της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη και Καρκίνου του Προστάτη

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

prostatis

Γ

ια να διαπιστωθεί κατά πόσον η κλινική καλοήθης υπερπλασία του προστάτη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και τη θνησιμότητα αυτού, έγινε μελέτη στην Δανία που συμπεριέλαβε έναν αριθμό 3.009.258 ανδρών σε πανεθνικό επίπεδο.

Ο καρκίνος του προστάτη (PCA) είναι από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου σε όλο τον κόσμο , και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους ανθρώπους στον ανεπτυγμένο κόσμο . Η Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι παρούσα στο 70% των ατόμων > 70 ετών. Παρά το γεγονός ότι οι δυο ασθένειες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη δεν θεωρείται γενικά προκαρκινική αλλοίωση. Παρ 'όλα αυτά, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών της ΚΥΠ και του Καρκίνου του προστάτη, προηγούμενες μελέτες έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο. 

Το κύριο εύρημα σε αυτή τη μελέτη του συνόλου του Δανέζικου ανδρικού πληθυσμού μετά το 27ο έτος της παρακολούθησης, συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου προστάτη και δύο έως οκτώ φορές υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει όμως να μην χρησιμοποιούνται για να εξαχθεί αιτιότητα, λόγω των πιθανών επιπτώσεων άλλων παραγόντων.

Συμπληρωματικές μελέτες με λεπτομερείς πληροφορίες για εξέταση PSA, την ανάλυση των βιοψιών, τον αριθμό των βιοψιών, τον αριθμό των επισκέψεων σε ουρολόγο, την δακτυλική εξέταση ή τον αριθμό, ή τον οικογενειακό κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, μπορεί να απαιτηθούν.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης