Η νυκτουρία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

H

νυκτουρία αποτελεί ένα εξαιρετικά συχνό σύμπτωμα και στα δύο φύλλα και έχει συσχετιστεί με χρόνια νοσήματα, όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και με αυξημένο ποσοστό πτώσεων και καταγμάτων ισχίου σε ηλικιωμένους. Οι συγγραφείς του άρθρου προσπάθησαν, για πρώτη φορά στο γενικό πληθυσμό, να ερευνήσουν τη σχέση της νυκτουρίας με τον κίνδυνο θανάτου, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Η NHANES III ήταν μία εθνική μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1988 και 1994 με χρήση ερωτηματολογίων σε οικογένειες, ενήλικους και παιδιά. Η θνητότητα των ασθενών υπολογίστηκε με διασταύρωση των στοιχείων της NHANES III με τον εθνικό δείκτη θανάτου (αρχείο πιστοποιητικών θανάτου). Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 15.988 ανδρών και γυναικών ηλικίας 20 ετών και πάνω και προσδιορίστηκε η σχέση της νυκτουρίας και του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Η συχνότητα της νυκτουρίας, που ορίστηκε ως δύο ή περισσότερα επεισόδια ούρησης κατά τη διάρκεια της νύκτας, ήταν 15,5% στους άνδρες και 20,9% στις γυναίκες. Η πολυπαραμετρική ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική τάση αυξημένου κινδύνου θανάτου με την αύξηση των ουρήσεων κατά τη νύκτα και στα δύο φύλα. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών και πιο ασθενής μετά τα 65. Το συμπέρασμα των συγγραφέων είναι ότι η νυκτουρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας κλινικά σημαντικός δείκτης συνολικής υγείας, αποτελώντας ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την ολική θνητότητα, κυρίως σε νεότερους άνδρες και γυναίκες, με τον κίνδυνο θανάτου να αυξάνει με την αύξηση των νυκτερινών ουρήσεων. Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί που προτείνονται περιλαμβάνουν τον κατακερματισμό του ύπνου , την ύπαρξη συνοσηρότητας και το μεγάλο ποσοστό πτώσεων και καταγμάτων σε αυτούς τους ασθενείς.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης