Κρυψορχία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

H

ορχική κάθοδος και η εξέλιξη του οσχέου εμφανίζεται αποκλειστικά, αλλά όχι καθολικά στα θηλαστικά. Αυτή η εξελικτικά δαπανηρή διαδικασία στοχεύει στην εξασφάλιση χαμηλότερης ορχικής θερμοκρασίας σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, γεγονός ουσιαστικό για την παραγωγή και αποθήκευση βιώσιμου σπέρματος. Η κρυψορχία είναι η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία των ανδρικών γεννητικών οργάνων και μια από τις συχνότερες συγγενείς ανωμαλίες γενικά, αφορώντας σε > 3,5 % των τελειόμηνων νεογνών. Αυτόματη ορχική κάθοδος μπορεί να συμβεί κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση και έτσι η επίπτωση μειώνεται περίπου στο 0,7-1% στο τέλος της βρεφικής ηλικίας παραμένοντας έκτοτε σταθερή. Η συσχέτιση της
κρυψορχίας με την υπογονιμότητα και τον καρκίνο των όρχεων υποδηλώνει την κλινική και επιδημιολογική της σημασία.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ: ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΟΡΧΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ


Η επίπτωση της αζωοσπερμίας είναι περίπου 0,4-0,5% στο γενικό πληθυσμό. Όμως περίπου 89% των ασθενών με αμφοτερόπλευρη κρυψορχία που δεν διορθώθηκε εμφανίζουν αζωοσπερμία (σχεδόν όλοι είναι υπογόνι-
μοι). Περίπου 50-70% των ασθενών με ετερόπλευρη κρυψορχία που δεν διορθώθηκε είναι άζωο ή όλIγοσπερμικοί. Η επίπτωση της αζωοσπερμίας σε
ασθενείς με ετερόπλευρη κρυψορχία είναι περίπου 13% άσχετα με το αν αυτή διορθώθηκε ή όχι.54 Τα ποσοστά πατρότητας είναι σημαντικά επηρεασμένα σε ασθενείς με ιστορικό αμφοτερόπλευρης (61,5-65,3%) αλλά όχι
(όπως αρχικά πιστευόταν) σε ασθενείς με ετερόπλευρη κρυψορχία (89,7%), σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (93,2-94,6%).
Αν και έχουν προταθεί πολλοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του όρχη, η κρυψορχία αποτελεί τον πλέον τεκμηριωμένο. Ο σχετικός κίνδυνος κυ-
μαίνεται μεταξύ 5-50 σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η θέση του όρχη επηρεάζει τον κίνδυνο κακοήθειας. Όσο υψηλότερη είναι η θέση τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος. Οι
ενδοκοιλιακοί όρχεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο συχνότερος όγκος που εμφανίζεται είναι το σεμίνωμα. Οι όγκοι συνήθως εμφανίζονται μετά την εφηβεία.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης