Ο ρόλος της διαδερμικής βιοψίας σε μικρούς νεφρικούς όγκους

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

nefra

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

Η

χρήση της διαδερμικής βιοψίας νεφρικών όγκων παραδοσιακά προορίζεται για επιλεγμένες περιπτώσεις. Το θέμα με τις βιοψίες αυτές αφορά την ασφάλεια, την ακρίβεια, και την κλινική χρησιμότητα τους. Με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών και την αύξηση όσον αφορά την εμπειρία στην ερμηνεία των δειγμάτων της βιοψίας, η διαδικασία αυτή σήμερα έχει περιορισμένη νοσηρότητα και επιτρέπει την ιστολογική διάγνωση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε κέντρα με σημαντική εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των τυχαίων μικρών νεφρικών μαζών (ΜΝΜ), η ανάπτυξη των συντηρητικών και ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών για χαμηλού κινδύνου νεφροκυτταρικά καρκινώματα (RCC), και η ανακάλυψη νέων στοχευμένων θεραπειών για την μεταστατική νόσο έχουν δώσει το έναυσμα για τη διεύρυνση του καταλόγου για τα προς ένδειξη μορφώματα για νεφρική βιοψία . 

Η διαδερμική βιοψία για τη διάγνωση, την αξιολόγηση ΜΝΜ, οδηγεί στο να αποφεύγονται οι περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και υποστηρίζει τις αποφάσεις θεραπείας, ειδικά σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Οι βιοψίες μπορεί να επιβεβαιώσουν την ιστολογική επιτυχία μετά από θερμική εκτομή της ΜΝΜ και να υποστηρίξει την επιλογή της κατάλληλης συστηματικής θεραπείας για τον μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνο. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι περαιτέρω διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μετά από νεφρικές βιοψίες των όγκων με τη χρήση της ανοσοϊστοχημείας, κυτταρογενετικής και μοριακής ανάλυσης, και της υψηλής απόδοσης του προφίλ της γονιδιακής έκφρασης. 

Η διαδερμική βιοψία έχει ,λοιπόν, αυξανόμενη ένδειξη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κλινική διαχείριση μικρών νεφρικών όγκων, αλλά εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί η βέλτιστη βιοψία και να βελτιώσει την ακρίβεια της. Η Μοριακή και γενετική ανάλυση των δειγμάτων της βιοψίας μπορεί να δώσει επιπλέον πληροφορίες για την υποστήριξη των ασθενών.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης