Η υπερλειτουργική κύστη είναι μία δυναμική νόσος με διαστήματα σταθερών συμπτωμάτων και περιόδους εξάρσεων και υφέσεων

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

kisti

Τ

ο σύνδρομο της  υπερλειτουργικής κύστης αποτελεί μία εξαιρετικά συχνή διαταραχή στο γενικό πληθυσμό που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Πολλές μελέτες ως σήμερα έχουν αποδείξει την αύξηση του επιπολασμού της σε μεγαλύτερες ηλικίες και στα δύο
φύλλα. Παρόλα αυτά , λίγα είναι γνωστά για τη φυσική πορεία της νόσου, της οποίας η κατανόηση θα μπορούσε να δώσει ώθηση στον καλύτερο σχεδιασμό θεραπειών.
Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση της φυσικής ιστορίας της υπερλειτουργικής κύστης σε γυναίκες μέσα σε μία περίοδο 6,5 ετών. Συγκεκριμένα, γυναίκες που συμμετείχαν σε μελέτη screening στην περιοχή της Βιέννης τα έτη 1998 και 1999 συμπλήρωσαν τη Γερμανική έκδοση του ερωτηματολογίου Bristol Female Lower Urinary Tract Symptom (BFLUTS).

Συνολικά 386 γυναίκες με μέση ηλικία 54 ετών (21-81 ετών) συμμετείχαν και παρακολουθήθηκαν για 6,5 έτη.

Η επίπτωση ήταν 19,3%, πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων αναφέρθηκε μετά από 6,5 έτη στο 40% των γυναικών, σταθερή νόσος στο 41,3% , επιδείνωση στο 6,7% (ως επιδείνωση
ορίστηκε η αλλαγή της επιτακτικότητας σε επιτακτική ακράτεια) και βελτίωση στο 12% (η αλλαγή από επιτακτική ακράτεια σε επιτακτικότητα). Οι γυναίκες με πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων είχαν μέση ηλικία 49,9 έτη (±13), αυτές με σταθερή νόσο 58,2 έτη
(±9.3), οι γυναίκες με επιδείνωση 61,8 έτη (±12.8) και όσες εμφάνισαν επιτακτικότητα 57,3 έτη (±12.3). Το συμπέρασμα είναι ότι η υπερλειτουργική κύστη αποτελεί μία δυναμική νόσο με μεγάλα διαστήματα σταθερών συμπτωμάτων , η οποία δεν επιδεινώνεται απαραίτητα αλλά έχει περιόδους εξάρσεων και υφέσεων. Επίσης φαίνεται ότι νεότερες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα υποχώρησης των συμπτωμάτων. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός αξιόπιστων προγνωστικών παραμέτρων για την εξέλιξη της νόσου

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης