Η χολολιθίαση και η νεφρολιθίαση σχετίζονται ανεξάρτητα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

nefrolithiasi

Η

νεφρολιθίαση είναι μία συστηματική νόσος και παράγοντες, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και η ουρική αρθρίτιδα, έχουν ενοχοποιηθεί. Η υπάρχουσα ως σήμερα βιβλιογραφία για τη σχέση της νεφρολιθίασης και της χολολιθίασης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν και φαίνεται να υπάρχουν κοινοί προδιαθεσικοί παράγοντες (για παράδειγμα αλκοόλ, καφές, κατανάλωση μαγνησίου και φρούτων) . Οι συγγραφείς προσπάθησαν να απαντήσουν αν η συμπτωματική ,ακτινολογικά επιβεβαιωμένη χολολιθίαση και η συμπτωματική νεφρολιθίαση μπορούν ανεξάρτητα να συσχετιστούν.

Πρόκειται για προοπτική ανάλυση στοιχείων από δύο μεγάλες μελέτες (Nurses' Health Studies I και II με παρακολούθηση γυναικών και Health Professionals Follow-Up Study με παρακολούθηση ανδρών) που περιέλαβαν περισσότερους από 240.000 ανθρώπους, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 14 έως 24 έτη.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χολολιθίαση και η νεφρολιθίαση συσχετίζονται ανεξάρτητα από την ηλικία, το βάρος, τις διαιτητικές συνήθειες και άλλους παράγοντες. Πρόσθετες μελέτες χρειάζονται ώστε να διευκρινιστούν οι κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης