Συσχέτιση της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη και Καρκίνου του Προστάτη

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

prostatis

Γ

ια να διαπιστωθεί κατά πόσον η κλινική καλοήθης υπερπλασία του προστάτη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και τη θνησιμότητα αυτού, έγινε μελέτη στην Δανία που συμπεριέλαβε έναν αριθμό 3.009.258 ανδρών σε πανεθνικό επίπεδο.

Ο καρκίνος του προστάτη (PCA) είναι από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου σε όλο τον κόσμο , και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους ανθρώπους στον ανεπτυγμένο κόσμο . Η Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι παρούσα στο 70% των ατόμων > 70 ετών. Παρά το γεγονός ότι οι δυο ασθένειες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη δεν θεωρείται γενικά προκαρκινική αλλοίωση. Παρ 'όλα αυτά, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών της ΚΥΠ και του Καρκίνου του προστάτη, προηγούμενες μελέτες έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο. 

Το κύριο εύρημα σε αυτή τη μελέτη του συνόλου του Δανέζικου ανδρικού πληθυσμού μετά το 27ο έτος της παρακολούθησης, συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου προστάτη και δύο έως οκτώ φορές υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει όμως να μην χρησιμοποιούνται για να εξαχθεί αιτιότητα, λόγω των πιθανών επιπτώσεων άλλων παραγόντων.

Συμπληρωματικές μελέτες με λεπτομερείς πληροφορίες για εξέταση PSA, την ανάλυση των βιοψιών, τον αριθμό των βιοψιών, τον αριθμό των επισκέψεων σε ουρολόγο, την δακτυλική εξέταση ή τον αριθμό, ή τον οικογενειακό κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, μπορεί να απαιτηθούν.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης