Η πολυκυστική νόσος του ενήλικα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

H

πολυκυστική νόσος του ενήλικα, κληρονομείται με σωματικό χρωμόσωμα επικρατούντος χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυστικών σχηματισμών στους νεφρούς, τόσο στο μυελό, όσο και στο φλοιό. Οι νεφροί είναι μεγάλοι σε μέγεθος και μοιάζουν με τσαμπί από σταφύλι.

Συνύπαρξη κύστεων στο ήπαρ, πάγκρεας, σπλήνα, πνεύμονες και ανευρυσμάτων στον κύκλο του Willis. Αποτελεί την αιτία για το 5-10% των αρρώστων με νεφρική ανεπάρκεια.
Τα συμπτώματα εμφανίζονται γύρω στο 40ο έτος
Οσφυϊκό άλγος ,Αιματουρία, Κωλικός νεφρού απο πήγματα ή λίθους, συμπτώματα ουρολοίμωξης (δυσουρικά ενοχλήματα, πυρετός), Υπέρταση 50-75%,οξεία- χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ ? ΧΝΑ), ενώ κατά την ψηλάφηση οι νεφροί είναι διογκωμένοι.

Εργαστηριακές εξετάσεις
Αναιμία: συνέπεια χρόνιας απώλειας αίματος,αναστολής αιμοποίησης λόγω νεφρικής ανεπάρκειας, αυξημένη Τ.Κ.Ε.,
Γενική ούρων: λευκωματουρία,μικροσκοπική-μακροσκοπική αιματουρία, πυουρία
Αύξηση ουρίας - κρεατινίνης
Ακτινολογικός έλεγχος
υπερηχογράφημα νεφρών: παρουσία κύστεων στους νεφρούς, οι οποίοι είναι μεγάλου μεγέθους, λιθίαση
I.V.P.-ενδοφλέβιος πυελογραφία,
CT-MRI ( αξονική ή μαγνητική τομογραφία): διογκωμένοι ?παραμορφωμένοι νεφροί με πολλαπλές και διάσπαρτες κύστεις και Σπινθηρογράφημα νεφρών.

Θεραπεία
Συντηρητική:
Δίαιτα (πτωχή σε λευκώματα, μεγάλες ποσότητες υγρών)
Αντιμετώπιση των κωλικών, ουρολοιμώξεων
Χειρουργική επί επιπλοκών σε περιπτώσεις ρήξης κύστης, σε αποστήματα και σε λιθίαση
Σε περίπτωση ΧΝΑ: αιμοκάθαρση  

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης