Γυναικείο ουρηθρικό σύνδρομο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Γράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος

Μ

ια γυναίκα η οποία εμφανίζει συμπτώματα από την ούρηση αλλά η καλλιέργεια ούρων είναι φυσιολογική (χωρίς δηλαδή ανιχνεύσιμο μικρόβιο) μπορεί να πάσχει από γυναικείο ουρηθρικό σύνδρομο.

Συχνό διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόβλημα λοιπόν αποτελεί η γυναίκα η οποία εμφανίζει συμπτώματα ουρολοίμωξης (συχνουρία, δυσουρία, υπερηβικό και περινεικό άλγος και αιματουρία) χωρίς όμως να ανευρίσκεται τίποτα το παθολογικό στις εξετάσεις ούρων.

Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται να γίνουν μια σειρά εξετάσεων για να αποκλειστούν κάποιες παθήσεις που δίνουν τα ίδια συμπτώματα και αφού αποκλειστούν αυτές οδηγούμαστε στην διάγνωση εξ αποκλεισμού του γυναικείου ουρηθρικού συνδρόμου.

Το γυναικείο ουρηθρικό σύνδρομο πρέπει να διαχωριστεί από την διάγνωση της
διάμεσης κυστίτιδας η οποία μπορεί να δώσει τα ίδια συμπτώματα. Πολλοί ερευνητές την θεωρούν αν όχι τον προάγγελο της διάμεσου κυστίτιδας, τότε σαν μια ήπια μορφή αυτής.

Η θεραπεία του συνδρόμου αυτού είναι εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες αλλά συνήθως περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακευτικής θεραπείας και διαστολών ουρήθρας, και ψυχολογική υποστήριξη.

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είναι χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης