Βραχυθεραπεία: Ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος για τον καρκίνο του προστάτη

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

brouskelΓράφει ο Νίκος Μπρουσκέλης, χειρούργος ουρολόγος, υπεύθυνος τμήματος Εξωσωματικής Λιθοθριψίας Κεντρικής Κλινικής Euromedica Θεσσαλονίκης

Η βραχυθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, όπου ραδιενεργοί κόκκοι ιωδίου 125 (Ι125) τοποθετούνται μόνιμα εντός του προστάτη αδένα. Ο διεθνής όρος «Βραχυθεραπεία» επιλέχθηκε λόγω του αρχαίου ελληνικού «βραχύ» για να υποδηλώσει ότι η ραδιενέργεια χορηγείται απευθείας στον καρκινικό ιστό. Αυτό σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή εξωτερική ακτινοβολία, όπου η ραδιενέργεια χορηγείται μέσω υγιών ιστών πριν προσεγγίσει τον προστάτη. Η βραχυθεραπεία παρέχει υψηλότερη και περισσότερο εντοπισμένη ακτινοβολία στον προστάτη ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τη δράση της στα γειτονικά όργανα, όπως η ουροδόχος κύστη και το ορθό.

Οι ραδιενεργοί κόκκοι είναι μικρά «δοχεία» τιτανίου (4.5 χιλιοστά μήκος επί 0.8 χιλιοστά διάμετρο) τα οποία περιέχουν το ραδιενεργό ισότοπο ιώδιο 125. Ο χρόνος ημίσειας ζωής (το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε η ραδιενέργεια του να μειωθεί στο μισό) είναι περίπου 60 ημέρες, το οποίο σημαίνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ραδιενέργειας απελευθερώνεται μέσα στον προστάτη κατά τους πρώτους τρείς μήνες. Οι κόκκοι εξακολουθούν να είναι βιολογικά ενεργοί συνολικά για περίπου 9 μήνες. Μετά καθίστανται ουσιαστικά ανενεργοί.

Μακροχρόνια αποτελέσματα από τις ΗΠΑ ασθενών που υπεβλήθησαν σε βραχυθεραπεία μέχρι και 15 χρόνια πριν, δείχνουν πως αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας για ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη.
Η βραχυθεραπεία συγκρινόμενη με τις άλλες θεραπείες (ριζική προστατεκτομή και εξωτερική ακτινοβολία) φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική, αλλά παρουσιάζει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές.

Παρόλα αυτά η βραχυθεραπεία δεν είναι η μόνη αποτελεσματική μορφή θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη και κάποιοι ασθενείς ίσως έχουν ένδειξη για κάποια άλλη μορφή θεραπείας.