Χύμα κρασιά – εξαγωγές: μικρή συγκομιδή του 2012 ευνοεί τα εμφιαλωμένα;

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ

 Επιμέλεια Μαρία Ανθοπούλου Κελεσίδου

Πέρυσι, το χάσμα μεταξύ της παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης κρασιών μειώθηκε σε 5,7 εκατ. εκατόλιτρα, σε επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα προς την ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

Σε αυτήν την κατάσταση, η διεθνής αγορά κρασιού είναι φυσικά τεταμένη. Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) υπενθυμίζει ότι η θεωρία του «μειωμένου όγκου διαθέσιμου προς εξαγωγή, ευνοεί τη μείωση του μεριδίου των εξαγωγών για τα χύμα κρασιά». Όμως, στη στατιστική πρακτική, αυτός ο κανόνας δεν επιβεβαιώνεται απαραίτητα, τουλάχιστον δεν συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή συγκομιδή το 2012.

Στην Ισπανία, το μερίδιο του χύμα έπεσε στο 51% κατ’ όγκο, κάτω από το 57% το 2011. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση μετά το peak του 2011. Στην Ιταλία το ποσοστό των χύμα εξαγωγών πέρασε από το 33% στο 31%. Στην πραγματικότητα, το μερίδιο της Ιταλίας σημειώνει μια τάση που επιτείνεται από τη μικρή συγκομιδή το 2012. Εκτός από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, η παγκόσμια τάση βαίνει προς την αύξηση του μεριδίου των κρασιών που εξάγονται χύμα.

Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα για την περίπτωση της Νότιας Αφρικής, όπου το 63% του όγκου των εξαγωγών είναι χύμα. Σύμφωνα με τον OIV, οι μισές από αυτές τις αποστολές οδεύουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα άλλο πόλο στο Νότο, το 53% των εξαγωγών της Αυστραλίας είναι χύμα. Να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 45% για την Αργεντινή, 43% για τις ΗΠΑ, 37% για τη Χιλή ... Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των χύδην φορτίων συνεχίζει να επιταχύνεται. Πέρα από την οικονομία, η ζήτηση της αγοράς ορίζει την τάση οι οίνοι να συσκευάζονται στους τόπους πώλησης.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ