Τα στάδια ανάπτυξης Λόγου κι Ομιλίας των παιδιών

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ

 Επιμέλεια Τούφας Κωνσταντίνος, Λοθεραπευτής

ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΩΝ 

 • Εστιάζει την προσοχή του στο ανθρώπινο πρόσωπο και στην ανθρωπινή φωνή. 
 • Ψάχνει να βρει την κατεύθυνση του ήχου.
 • Παράγει ήχους.
 • Ανταποκρίνεται στο όνομα του.

 

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΕΤΗ

 • Αναπτύσσει βασικό λεξιλόγιο. 
 • Κατανοεί και δείχνει εικόνες. 
 • Συνδυάζει λέξεις και χειρονομίες για να γίνει κατανοητό. 
 • Λέει το όνομα του.
 • Απαντά στην ερώτηση.

 

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

 • Εκτελεί δυο εντολές στην σειρά.
 • Κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί άρνηση.
 • Χρησιμοποίει άρθρα. 

 

ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ

 • Διηγιέται άμεσες εμπειρίες του.
 • Χρησιμοποιεί έννοιες χρόνου.
 • Χρησιμοποίει μέλλοντα και αόριστο.
 • Επαναλαμβάνει ιστορία που άκουσε.

 

ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ 

 • Αρθρώνει σωστά όλους τους φθόγγους.
 • Μπορεί να μην εμφανίσει το {r} καθώς και κάποιους συνδυασμούς του {r} με αλλά συμφώνα {dr,ur,xtr}. 
 • Το λεξιλόγιο του είναι πλούσιο και ακριβές.
 • Έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συντακτικού.

 

ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ 

 • Έχει αναπτύξει πλήρως την άρθρωση του.
 • Δίνει εντολές.
 • Θέτει κανόνες.
 • Διαπραγματεύεται.
 • Ζητά επεξηγήσεις.
 • Εκθέτει πεποιθήσεις και απόψεις.