Οδηγός επιβίωσης στην εποχή του ΕΟΠΥΥ (Γ΄ Μέρος, τελευταίο)

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ

 Γράφει ο Δημήτρης Αποστολίδης, Ειδικός Παθολόγος 

11. Λαμβάνω κάποια φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαδικασία για να συνεχίσω να τα λαμβάνω;

Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωματεύουν επιτροπές του Ταμείου. Τα φάρμακα αυτά παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

12. Αν χρειαστεί να νοσηλευτώ σε ιδιωτική κλινική, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα έξοδα της κλινικής;

Ο ΕΟΠΥΥ έχει κάνει συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές και καλύπτει τη νοσηλεία σε τετράκλινο δωμάτιο. Πριν την νοσηλεία, ρωτήστε στην κλινική για το αναμενόμενο κόστος.

13.  Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνομαι και σε ποιες περιπτώσεις;

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν απαιτούν πλέον θεώρηση, όπως και οι ηλεκτρονικές συνταγές. Αν, και όταν χρειάζεται η σφραγίδα ελεγκτή ιατρού, μπορείτε να απευθυνθείτε, όπου απευθυνόσασταν ως σήμερα. Όλοι οι ελεγκτές των εντασσόμενων ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ), μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

14. Η θεώρηση του βιβλιαρίου μου που γίνεται;

Όπου γινόταν ως σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.

15. Από το νοσοκομείο μου έδωσαν χειρόγραφο παραπεμπτικό για εργαστηριακές εξετάσεις και μου είπαν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε ιδιωτικό εργαστήριο. Ισχύει;

Όχι, το παραπεμπτικό πρέπει να είναι ηλεκτρονικό.

16. Τα ορθοπαιδικά μέσα (γύψοι, κηδεμόνες, κολλάρα, κτλ). πώς συνταγραφούνται και από ποιους;

Μόνο οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί δικαιούνται να συνταγογραφήσουν τα μέσα αυτά.

17. Πρέπει να αλλάξω τα γυαλιά μου. Καλύπτει το κόστος ο ΕΟΠΥΥ;

Ναι, αλλά πρέπει η συνταγή να δοθεί από συμβεβλημένο ιατρό.

18. Πώς γράφονται και πώς αποζημιώνονται δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες;

Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, αποζημιώνονται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 14 και 17 του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ. Οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στα τμήματα των Ταμείων όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11

19. Η μητέρα μου είναι κατακεκλιμένη λόγω εγκεφαλικού και έχει κατακλίσεις. Τα υλικά περιποίησης (γάζες, υποσέντονα, πάνες, κτλ) ΔΕΝ καλύπτονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ και πρέπει αν πληρώνετε ολόκληρο το κόστος. Γενικώς, υπάρχουν πολλές αλλαγές στις παροχές υγιειονομικού υλικού, ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής (σχεδόν όλες προς το χειρότερο). Για να ενημερωθείτε επακριβώς, απευθυνθείτε στον ιατρό που τα συνταγογραφούσε για να ενημερώσει.

20.  Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον ΕΟΠΥΥ ή θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες για παρόχους υγείας του Οργανισμού, πού πρέπει να απευθυνθώ;

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23, Μαρούσι, fax: 210 6871789.