Μέθοδος Tomatis

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

 

Επιμέλεια Βάνα Δημητριάδου-Μπρουσκέλη, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Η Μέθοδος TOMATIS® δημιουργήθηκε και τελειοποιήθηκε από τον Alfred Tomatis (1/1/1920 – 25/12/2001), ένα Γάλλο ιατρό ο οποίος εξειδικεύτηκε στην ωτορινολαρυγγολογία. Αφιέρωσε σημαντικό μέρος του επαγγελματικού βίου του στη μελέτη της σχέσης αυτιού και φωνής, και κατ’ επέκταση της σχέσης ακρόασης και επικοινωνίας. Οι ανακαλύψεις του έγιναν στο εργαστήριο φυσιολογίας της Σορβόννης και παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία Επιστημών το 1957 και την Ακαδημία Ιατρικής του Παρισιού το 1960.

 

Ακουστικό Πρόγραμμα- Ακουστική Θεραπεία

Ένας άνθρωπος είναι δυνατό να έχει ικανοποιητική ακοή αλλά να ακούει ανεπαρκώς. Το ηχητικό μήνυμα ακούγεται ορθά αλλά δεν αναλύεται επαρκώς μέσα σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ο εγκέφαλος αυτοπροστατεύεται δημιουργώντας προσχώματα τα οποία είναι δυνατό να ευνοήσουν την ανάπτυξη διαφόρων διαταραχών. Λέγεται ότι “η ακρόαση διακόπτεται”. Η μέθοδος TOMATIS διεγείρει τον εγκέφαλο. Οι συνεδρίες ακρόασης είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που διεγείρουν τον εγκέφαλο και τον βοηθούν να αναλύει πιο αποτελεσματικά το αισθητηριακό μήνυμα. Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι δυνατό να σου αλλάξει τη ζωή.  Το αυτί δεν χρησιμοποιείται μόνο για ακοή. Διεγείρει επίσης τον εγκέφαλο και ισορροπεί τον άνθρωπο. Η καλοσυντονισμένη ακρόαση είναι συνεπώς βασικό συστατικό για τη προαγωγή της ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Οι συσκευές TOMATIS είναι σχεδιασμένες να δημιουργούν μια μοναδική διαφορά ηχητικής αντίληψης. Αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα προκαλεί τη συστολή και χαλάρωση των μυών του εσωτερικού του αυτιού. Αυτή η παλινδρομική κίνηση γίνεται δυνατή λόγω της απότομης εναλλαγής από χαμηλές, συχνότητες μπάσων, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους του αυτιού, σε υψηλότερες, οξείες συχνότητες που απαιτούν από το αυτί μια ειδική προσπάθεια προσαρμογής. Αυτή η δραστηριότητα είναι σαν άσκηση γυμναστικής για το αυτί, το οποίο χάρη στην επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα και τη σταδιακή κινητοποίηση του αυτιού, βελτιστοποιεί την αποστολή αισθητηρίων ηχητικών μηνυμάτων στον εγκέφαλο.

 

Προγράμματα της μεθόδου Tomatis αφορούν:

  • Παιδιά: Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Προσοχής, Σχολική Πορεία, Εξετάσεις, Μαθησιακές Δυσκολίες, Γλωσσικές Διαταραχές, Ενσωμάτωση ξένων γλωσσών.
  • Ενήλικες: Γλωσσικές Διαταραχές, Δυσκολίες μάθησης, Στρες και άγχος, Ενσωμάτωση ξένων γλωσσών, Φωνή και μουσικότητα, Ψυχολογικές και Συναισθηματικές διαταραχές.
  • Τρίτη Ηλικία :Ενέργεια, Μνήμη και Συγκέντρωση, Προσωπική Ανάπτυξη και Ευεξία.
  • Εγκύους: Προετοιμασία για τοκετό, Προσωπική Ανάπτυξη και Ευεξία.

 

Συνεδρίες

Παθητικές ακουστικές συνεδρίες

Χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη συσκευή Solisten, ο εγκέφαλος διεγείρεται μέσα από τακτικές συνεδρίες. Οι συνεδρίες είναι δίωρες και ποικίλουν από 4 ως και 6 φορές την εβδομάδα. Ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών εξαρτώνται από την περίπτωσή σας. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για την επίτευξη ενός στόχου είναι οι 30 συνεδρίες (διάρκεια προγράμματος περίπου 3 μήνες).

Οι συσκευές TOMATIS® Solisten είναι το αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών σμίκρυνσης των συσκευών Tomatis. Με τη χρήση του Solisten παρέχεται η δυνατότητα ελευθερίας κίνησης στον χώρο. Τα προτερήματά της είναι:

-Ο πελάτης δε νιώθει πως “χάνει” 2 ώρες από τη ζωή του καθώς μπορεί παράλληλα να ασχολείται με τις καθημερινές του υποχρεώσεις.

-Ο πελάτης μπορεί  να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο, ακόμα και να παίξει όταν πρόκειται για παιδί, και δεν υπάρχει αίσθημα πίεσης για παραμονή σε ένα σημείο για 2 ώρες.

-Ο πελάτης μπορεί να μιλάει με ήπιο τόνο, καθότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έγκειται στην εξάσκηση του αυτιού σε πραγματικές συνθήκες και όχι εργαστηριακές συνθήκες απόλυτης ησυχίας.

-Έρευνες έχουν δείξει oτι η κίνηση και ήπιες μορφής γυμναστικής βελτιστοποιούν το αποτέλεσμα της μεθόδου.

 

Εκτίμηση αποτελέσματος

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ακουστικές συνεδρίες, σας δίνεται μια εκτίμηση του αποτελέσματος, ένα με δύο μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος, η οποία μας επιτρέπει να μετρήσουμε την πρόοδο σας ποσοτικά και ποιοτικά και να εκτιμήσουμε αν συνιστώνται επιπλέον συνεδρίες. Η εκτίμηση γίνεται με τη βοήθεια του Τεστ Ακρόασης TLTS. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη μέθοδο TOMATIS® είναι μακράς διάρκειας, ακόμα και μόνιμα.

  

Βάνα Δημητριάδου-Μπρουσκέλη, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Τηλ. 2333028222

www.pliroforiodotis.gr/dimitriadou