Το παιχνίδι και η σημασία του

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ

 Γράφει η Εβίτα Κουτσουφλιάνου, λογοθεραπεύτρια

 

Μ

ε τον όρο παιχνίδι εννοούμε κάθε αυθόρμητη δραστηριότητα του παιδιού, Φυσική ή Διανοητική, που συμβαίνει μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση που προκαλεί. Το παιχνίδι συμβάλλει :

 

  •  Στην αυτοτέλεια του παιδιού.
  • Στην συναισθηματική του εξέλιξη.
  • Στην κοινωνικοποίησή του.
  • Στην σωματική του ανάπτυξη.
  • Στην ανάπτυξη των πνευματικών του λειτουργιών.
  • Στην παιδαγωγική διαδικασία.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΟΥ:

Αισθησιοκινητικό παιχνίδι: Περιλαμβάνει παιχνίδι με αντικείμενα που τα πετάμε, τα βάζουμε μέσα, τα βγάζουμε έξω, ή προσπαθούμε να τα φτάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το σχήμα και τον χώρο και να κατανοούν τον υλικό κόσμο.

Λειτουργικό παιχνίδι: Εμφανίζεται στο τέλος του πρώτου χρόνου. Το παιδί σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο με κατάλληλα τρόπο, π.χ. να κρατάει μια κούκλα ή ένα αρκουδάκι σα να είναι μωρό.

Συμβολικό παιχνίδι: Εμφανίζεται κατά το δεύτερο έτος και είναι πιο πολύπλοκο. Υπάρχουν 3 στάδια συμβολικού παιχνιδιού.

Το πρώτο στάδιο είναι η υποκατάσταση των αντικειμένων, π.χ. το παιδί παίρνει ένα μπουκάλι και το μπουκάλι στην αγκαλιά του γίνεται μωράκι.

Το δεύτερο στάδιο του συμβολικού παιχνιδιού είναι η απόδοση ιδιοτήτων ή καταστάσεων σε πρόσωπα ή αντικείμενα, π.χ. προσποιούνται ότι το μωρό κλαίει ή ότι η γάτα φοβάται.

Το τρίτο στάδιο αφορά την ύπαρξη σε αφηρημένο επίπεδο αντικειμένων ή προσώπων, δηλ. η προσποίηση καταστάσεων με ελάχιστα πραγματικά αντικείμενα. Εδώ έχουμε την εμφάνιση της μη κυριολεκτικής σκέψης.

Ο συσχετισμός ανάμεσα στην γλώσσα  και στο παιχνίδι αφορά όλα τα στάδια του παιχνιδιού. Τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει λόγο βρίσκονται στο αισθησιοκινητικό στάδιο. Στο στάδιο της μίας λέξης, περνούν στο λειτουργικό παιχνίδι και όταν μπορούν να χρησιμοποιήσουνε φράσεις 2-3 λέξεων τότε μπορούν να παίξουν συμβολικά. Κατά την ηλικία που είναι ικανά να χρησιμοποιούν απλές φράσεις και να συνδυάζουν τέτοιες φράσεις μεταξύ τους, τότε έχουν την ικανότητα να φτιάξουν αλληλουχίες συμβολικού παιχνιδιού.