Δυσλεξία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ

dislexiaΓράφει η Εβίτα Κουτσουφλιάνου, λογοθεραπεύτρια

Δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή διαταραχή που αφορά κυρίως στη δυσχέρεια που έχουν ορισμένα άτομα στην επεξεργασία της γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στο γραπτό λόγο και οτιδήποτε αφορά σε αυτόν (ανάγνωση, γραφή, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου). Δεν πρέπει να συγχέεται ο δυσλεξικός μαθητής με το Ειδικό παιδί που παρουσιάζει χαρακτηριστικά Δυσλεξίας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δυσλεξικά παιδιά είναι δυσανάλογες σε σχέση με το νοητικό τους δυναμικό, την ηλικία τους και τις εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες. Τα χαρακτηριστικά  της δυσλεξίας διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η δυσκολίες είναι δυνατόν να εντοπίζονται σε ένα ή και περισσότερα από τα επίπεδα της γλώσσας:
 • Επίπεδο φωνολογίας - άρθρωση και παραγωγή των γλωσσικών στοιχείων (π.χ. σύγχυση φθόγγων, συμφωνικών και φωνηεντικών).
 • Επίπεδο μορφολογίας και σύνταξης - γραμματική και συντακτική ικανότητα (π.χ. αδυναμία εμπέδωσης και εφαρμογής των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού της γλώσσας).
 • Επίπεδο σημασιολογίας - ικανότητα ορθής διάκρισης και χρήσης της σημασίας των λέξεων (π.χ. σύγχυση λέξεων που ομοιάζουν σημασιολογικά).
Γενικά
 • Είναι ιδιαίτερα έξυπνο στις καθημερινές ασχολίες αλλά δεν έχει καλές σχολικές επιδόσεις.
 • Έχει ακατάστατο δωμάτιο, τσάντα & βιβλία.
 • Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση.
 • Έχει δυσκολία στη συγκέντρωση προσοχής.
 • Δυσκολεύεται στον προσανατολισμό χώρου χρόνου.
Ανάγνωση
 • Διαβάζει αργά, συλλαβιστά χωρίς να χρωματίζει τη φωνή του.
 • Χάνει τη σειρά στο βιβλίο.
 • Δεν κατανοεί αυτό που διαβάζει.
Γραφή
 • Παραλείπει, αντιστρέφει & προσθέτει συλλαβές και γράμματα.
 • Κάνει δυσανάγνωστα γράμματα και μουτζούρες.
 • Γράφει με αργό ρυθμό.
 • Παραλείπει, αντιστρέφει & προσθέτει συλλαβές και γράμματα.

Ορθογραφία
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη παρόλο που γνωρίζει τους κανόνες γραμματικής.
 • Έχει ασυνέπεια στην ορθογραφία της λέξης ακόμη και στην ίδια παράγραφο.
 • Δεν τονίζει σωστά