Διόγκωση των προβλημάτων των εμπορικών επιχειρήσεων δείχνει έρευνα την ΕΣΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόγκωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απασχόληση και την ρευστότητα, αλλά και οριακή υποχώρηση της απαισιοδοξίας των εμπορικών επιχειρήσεων, διαπιστώνει η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2013 που κατήρτισε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και παρουσιάσθηκε σήμερα Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΣΕΕ η απασχόληση στο εμπόριο υποχώρησε για πέμπτη συνεχή χρονιά το 2013, οπότε το εμπόριο απώλεσε 23.194 θέσεις εργασίας (πτώση κατά 3,4% σε σχέση με το 2012), συγκεντρώνοντας μόλις 656.156 απασχολουμένους.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά το 1999 η απασχόληση διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις, σε επίπεδα του 1997, έχοντας απολέσει 176.400 καθαρές θέσεις εργασίας ή το 21,2% των θέσεων εργασίας του 2008. Μάλιστα την περίοδο 2008-2013 το λιανικό εμπόριο έχασε το 18,5% των θέσεων εργασίας, έναντι 24,3% απωλειών στο χονδρικό εμπόριο και 30,2% στο εμπόριο αυτοκινήτων.

Το εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί τον κυριότερο κλάδο απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, καθώς το 2013 συγκέντρωνε το 18,1% της συνολικής και το 20,9% (από 20,4% το 2008) της μη αγροτικής απασχόλησης. Στο εμπόριο συγκεντρώνεται το 31% του συνόλου των εργοδοτών, το 34,7% των αυτοαπασχολουμένων, το 15% των μισθωτών και το 44% των συμβοηθούντων μελών της συνολικής μη αγροτικής απασχόλησης.

Το 2008 το ποσοστό μερικής απασχόλησης στο εμπόριο ήταν 4,5%, ενώ το 2013 σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας στο 8,2%. Αντίθετα, η εργασία ορισμένου χρόνου δεν συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό εργαζομένων στο εμπόριο (5,4% στο σύνολο των μισθωτών του εμπορίου έναντι 9,3% στη μη αγροτική απασχόληση), ενώ και το μερίδιο της προσωρινής εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισμένο (3,1%), ιδιαίτερα στους άνδρες.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας επιχειρηματιών (εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων) φθάνουν το 47% των συνολικών απωλειών του κλάδου, και σε αυτό το ποσοστό πρέπει να προστεθούν απώλειες 16%, απώλειες που προέρχονται από τα συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία. Σε απόλυτους αριθμούς τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε 75.000 ως 80.000 απώλειες επιχειρηματικών μονάδων στον κλάδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για την εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων τους το 2014 παραμένουν απαισιόδοξες, σε χαμηλότερο όμως βαθμό συγκριτικά με πέρυσι. Όπως σημειώνεται, περισσότερες από 5 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ προβλέπουν ότι πωλήσεις και κέρδη θα είναι μειωμένα. Η απαισιοδοξία για τη ρευστότητα συνεχίζεται, με σχεδόν 6 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ να προβλέπουν επιδείνωση της ρευστότητάς τους το 2014.

Περίπου 4 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και 5 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2013. Το 17% των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων και το 10% των ΑΕ και ΕΠΕ θεωρούν πολύ πιθανή την παύση εργασιών τους (λουκέτο) το 2013.

Ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας και η μείωση τιμών είναι οι δύο κυρίαρχες επιλογές των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από νομική μορφή, για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ η μείωση προσωπικού αντιστοιχεί σε ποσοστό αρκετά μικρότερο στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις (5,9%) σε σχέση με τις ΑΕ και ΕΠΕ (13%).

Οι 7 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και οι 5 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους το 2013 είναι μειωμένα. Η απόλυτη πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από νομική μορφή, δηλώνουν ότι τα αποθέματά τους είναι μειωμένα και το 2013. Τέλος, οι 7 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και οι 9 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν στασιμότητα στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Πηγή: www.in.gr