ΕΚΕ: Ανακοίνωση για την προώθηση κομπόστας στην Ρωσία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

συμπύρηνων ροδακίνων και της κομπόστας. Μεταξύ αυτών πραγματοποίησε και επισκέψεις στην Μόσχα με στόχο την προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων εκεί, και ιδίως της Ελληνικής κομπόστας. Είχε επαφές υψηλού επιπέδου (Αναπλ. Πρωθυπουργό της χώρας) και εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον. Με Δ.Τ. του Γραφείου του Υφυπουργού αλλά και συνέντευξη του γνωστοποίησε ότι η ρωσική εταιρία ZARUBEZHTSVEMET, είναι αυτή που θα αγοράσει 10.000 containers κομπόστα ροδακίνου εντός ενός έτους από τα οποία τα 5.000 containers άμεσα. Στη συνέχεια και αφού ζητήσαμε διευκρινήσεις ενημερωθήκαμε από τον κ. Υφυπουργό, ότι η ενδιαφερόμενη εταιρία έχει ορίσει εκπρόσωπο της στην Ελλάδα. Η Ε.Κ.Ε. με επιστολή της σε αυτόν που κοινοποίησε τόσο στην Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ όσο και στην Ρώσικη εταιρία, επιδιώκει συνάντηση με τον εκπρόσωπο ώστε να υπάρξει συνεργασία για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της προσπάθειας.
Για ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδίως των ροδακινοπαραγωγών για το γιγάντιο μέγεθος της προτεινόμενης συμφωνίας, παρακαλούμε να σημειωθεί ότι:
  1. Οταν υλοποιηθεί η πρόθεση της Ρώσικης εταιρίας για αγορά 10.000 containers εντός ενός έτους θα είναι η μεγαλύτερη με απόσταση συμφωνία που έγινε ποτέ στον κλάδο μας παγκοσμίως από την ύπαρξη της κομπόστας.
  2. Οι συνολικές εξαγωγές κομπόστας ροδακίνων της χώρας μας τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται περί τους 240.000 - 270.000 τον. Δηλαδή 11.000 - 12.000 containers ετησίως.
  3. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχει σήμερα στον κλάδο μας διαθεσιμότητα κομπόστας για να καλύψουμε το σύνολο αυτής της ζήτησης και παράλληλα να ικανοποιήσουμε και την κλασική ζήτηση άλλων χωρών.
  4. Οπως και εγγράφως έχουμε ενημερώσει τον κύριο Υφυπουργό, η τιμή της βασικής μονάδας μέτρησης, δηλαδή του ενός χαρτ/τιου των 24 μονόκιλων κουτιών κυμαίνεται από Ε 12-16 ανάλογα την ποιότητα ποσότητα και άλλες προϋποθέσεις.