Στο Ταγαροχώρι το Μουσικό Γυμνάσιο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θανάση Κούτρα. Συζητήθηκαν ζητήματα και τέθηκαν προτεραιότητες σε θέματα που αφορούν τη σχολική στέγη και τη μεταφορά μαθητών ενόψει της νέας σχολικής περιόδου. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και της συμπλήρωσης των σχολικών δομών του Νομού δόθηκαν οδηγίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Βέροιας από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, με προσωρινή έδρα το Ταγαροχώρι. Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούσαν την ίδρυση και άρτια λειτουργία του νέου Αθλητικού Λυκείου στο 3ο ΓΕΛ Βέροιας.