Επιμορφωτικά σεμινάρια για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

το χρονικό διάστημα από 24 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2009 για τους νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς και από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2009 για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που θα προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Την  Α΄ φάση της εισαγωγικής επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2009-2010, καθώς και οι διορισθέντες κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2007-2008 και 2008-2009), οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α΄ φάση του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44 , 59100  Βέροια) στα τηλέφωνα  23310-24588, 2331026406, 23310-24047, καθώς επίσης με το 1ο Γραφείο Π.Ε. τηλ. 2332028196 και με το 2ο Γραφείο Π.Ε τηλ. 2333053163.