Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιμορφωτές

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Σχολικού Έτους 2009-2010, καλεί όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2009-2010 (Α΄φάση), το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 24/08/2009 έως 04/09/2009, για τους Νεοδιόριστους και από 07/09/2009 έως 11/09/2009, για τους Αναπληρωτές, να καταθέσουν στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης έως 14/08/2009 αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα:2310-904017 και 2310-907876 καθημερινά από 9:00 έως 15:00 καθώς επίσης και με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44 , 59100  Βέροια) στα τηλέφωνα  23310-24588, 2331026406, 23310-24047, το 1ο Γραφείο Π.Ε. τηλ. 2332028196 και με το 2ο Γραφείο Π.Ε τηλ. 2333053163.

Επίσης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, καλεί όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2009-2010 (Α΄φάση), το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 24/08/2009 έως 04/09/2009, για τους Νεοδιόριστους και από 07/09/2009 έως 11/09/2009, για τους Αναπληρωτές, να καταθέσουν στη Γραμματεία του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης έως 17/08/2009 αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα:2310-207262 και 2310-207635 καθημερινά από 9:00 έως 14:30 καθώς επίσης και με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44 , 59100 Βέροια) στα τηλέφωνα 23310-24588, 2331026406, 23310-24047, το 1ο Γραφείο Π.Ε. τηλ. 2332028196 και με το 2ο Γραφείο Π.Ε τηλ. 2333053163.