Συνέχισε τις επισκέψεις στις μεταποιητικές μονάδες ο Νομάρχης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

επίτευξης ποιοτικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων. Ο Νομάρχης από την πλευρά του τόνισε ότι οι προσπάθειες προώθησης της τοπικής παραγωγής στις παρθένες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης θα συνεχιστούν συντονισμένα και ακόμη πιο δυνατά, δεδομένου ότι -σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνεργατών των Ελλήνων εξαγωγέων- είναι περιζήτητα. Για το σκοπό αυτό ο Νομάρχης ζήτησε να δίνεται έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και στην υπολειμματικότητα σε φυτοφάρμακα, αλλά και να επιδιώκεται η ποιότητα και στην τυποποίηση. Τέλος ζήτησε τη συνέχιση της καλής συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (άριστη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού κλπ).