Διορισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

προσωπικού των κλάδων ΠΕ 70 ? Δασκάλων και ΠΕ 60 ? Νηπιαγωγών από υποψηφίους, που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι 30-6-2008, από υποψηφίους που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, από υποψηφίους, που είναι εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ. 2ββ? του Ν3255/2004, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ 160/7-7-2000 τΑ?) σε ποσοστό 60%. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 6-8-2009 μέχρι 11-8-2009. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44 , 59100  Βέροια) στα τηλέφωνα 23310-24588, 23310-26406, 23310-24047.