Πρώτες βοήθειες σε γεράκι

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

χώρο του. Ελεύθερο. Το ενδιαφέρον των πολιτών, για τα κοινά, δίνει λύσεις. Και αυτοί οι πολίτες, δεν είναι απλά θεατές. Είναι μέρος της λύσης.