Δέκα χιλιάδες κοντέινερ κομπόστα ροδάκινο ζήτησε Ρωσική εταιρεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(10.000) κοντέινερ ελληνικής κομπόστας ροδάκινου. Η εν λόγω δέσμευση, θα γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι μεταποιητικοί φορείς ? ιδιώτες και ενώσεις? να προχωρήσουν προς την υλοποίηση αυτής της εξαγωγικής δραστηριότητας από ελληνικής πλευράς. Είναι αυτονόητο ότι υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω και της αυξημένης ζήτησης της αγοράς της Ρωσίας και του μεγάλου όγκου αντίστοιχου εξαγώγιμου ελληνικού προϊόντος, διανοίγονται νέες δυνατότητες προώθησης της ελληνικής κομπόστας. Αλλά και η γνωριμία των καταναλωτών στο ευρύ πεδίο της ρωσικής αγοράς με το ελληνικό αυτό προϊόν, δημιουργεί από μόνο του προσδοκίες για τη διατήρηση και ενίσχυση αυτής της δυναμικής καλλιέργειας. Από τη ρωσική πλευρά έγινε γνωστή η πρόθεση να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες που θα αφορούν και σε άλλα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ενδεικτικά αναφέρουμε το ελαιόλαδο, το βούτυρο και τα αλιεύματα. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι με υπευθυνότητα των ελλήνων παραγωγών, μεταποιητών και εξαγωγικών φορέων θα δοθεί μια νέα ώθηση στα αγροτικά μας προϊόντα, που ούτως ή άλλως η ποιοτική τους αναγνώριση στη ρωσική αγορά είναι δεδομένη.