Στο 3ο Γενικό Λύκειο Βέροιας θα λειτουργήσει το ΕΤΑΔ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

διαδικασία της επιλογής θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.