Στο ΚΕΕ θα στεγαστεί το Μεταπτυχιακό Τμήμα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Γενικό Γραμματέα έγινε από τη Δήμαρχο Βέροιας, κατά τη συνάντησή τους στην πρόσφατη (29-7-09) επίσκεψη της στο Υπουργείο. Στη συνάντηση αυτή ζητήθηκε από τον κ. Κ. Κουσκούκη να επιτραπεί η προσωρινή λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην «Επιστήμη του Διαδικτύου» (που ιδρύθηκε πρόσφατα και θα λειτουργήσει στην πόλη μας), να γίνει στους χώρους του Κέντρου δια βίου Μάθησης που υπάρχουν στη Βέροια στην οδό Σταδίου.  Ο Γενικός Γραμματέας υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα και να επισκεφθεί ο ίδιος τη Βέροια. Στο πλαίσιο αυτό, εχθές ανακοίνωσε στη Δήμαρχο ότι το αίτημα του Δήμου Βέροιας γίνεται δεκτό. Έπειτα από την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, το Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό με έδρα την Βέροια μας μπορεί να δεχθεί άμεσα τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.
Συνάντηση με το Νομάρχη

Με το Γενικό Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Κουσκούκη συναντήθηκε και ο Νομάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Συζητήθηκε η πορεία των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σήμερα στις Δομές του Υπουργείου στο Νομό μας (ΝΕΛΕ, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ κ.λπ.), αλλά και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των συνεργασιών σε όλους τους τομείς στα μελλοντικά προγράμματα, στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Ο Νομάρχης τόνισε ότι οι ραγδαίες αλλαγές στον επιστημονικό, οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό τομέα που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή μας, προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις