Οι νέες εθνικές επιλογές για την Γεωργία τα επόμενα χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μετά τις αναγκαίες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των φορέων των αγροτών (ΠΑΣΕΓΕΣ και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και όλων όσων ενεργοποιούνται στον αγροτικό τομέα). Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο σημαντικών αποφάσεων για την εφαρμογή στην Ελλάδα νέων βασικών και ευνοϊκών ρυθμίσεων, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών. Οι ρυθμίσεις αυτές περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009, και ανακοινώθηκαν ήδη από το ΥΑΑΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέες εθνικές επιλογές της χώρας μας διαμορφώθηκαν με τα εξής βασικά κριτήρια:
 • Την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και την προσέλκυση νέων γεωργών στο αγροτικό επάγγελμα.
 • Την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια ποιοτική, ανταγωνιστική γεωργία και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
 • Την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ιδίως αυτών που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα και διατίθενται στην εσωτερική και, κυρίως, στην κοινοτική και τις άλλες αγορές των τρίτων χωρών.
 • Την συνάφεια των πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες.
Οι νέες εθνικές επιλογές για την Γεωργία έχουν ως ακολούθως:
 1. Αυξάνεται σημαντικά η αξία των ατομικών δικαιωμάτων ετήσιας ενίσχυσης των παραγωγών στους τομείς των μεταποιημένων εσπεριδοειδών (για χυμοποίηση),  του ρυζιού, των καρπών με κέλυφος, των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και των σπόρων σποράς, συνολικού ύψους περίπου 36 εκατ. ?. Συγκεκριμένα οι ενισχύσεις που μέχρι το 2012 θα μπορούσαν μεταβατικά να συνδέονται με τους τομείς αυτούς αποσυνδέονται πλήρως από το 2010 και εντάσσονται προκαταβολικά στο καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης. 
  Έτσι οι μόνες πλέον συνδεδεμένες ενισχύσεις στο σύνολο της παραγωγής της χώρας μας που διατηρούνται είναι, το υποχρεωτικό ποσό των περίπου 206 εκατ. ? στον τομέα του βάμβακος και το ποσό των 10,7 εκατ. ? στον τομέα της μεταποιημένης τομάτας το οποίο υποχρεωτικά θα ενταχθεί επίσης στο καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης από το 2011, και 1,3 εκατ. ? στον τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών που αποσυνδέεται το 2012.
 2. Παρέχεται από το 2010 ειδική στήριξη σε γεωργούς, σε τομείς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ή μειονεκτήματα, συνολικού ύψους  περίπου 108 εκατ. ? που θα προέλθουν από παρακράτηση 5,3% επί του συνολικού δημοσιονομικού κατωφλίου των άμεσων ενισχύσεων που αντιστοιχεί στη χώρα μας (αντί του 10% ή 5% που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα στους τομείς που ωφελούνταν).
  Καταργούνται τα μέχρι σήμερα μέτρα του ποιοτικού παρακρατήματος του Άρθρου 69 του Καν. 1782/2003. Το συνολικό ποσό των 101,5 εκατ. ? που απορροφούσαν τα μέτρα αυτά, εντάσσεται επίσης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
 3. Σχεδόν διπλασιάζεται το ποσό που διατίθετο μέχρι σήμερα στην κτηνοτροφία μέσω του ποιοτικού παρακρατήματος του πρώην Άρθρου 69 του Καν. 1782/03.
  Χορηγείται συγκεκριμένα ετήσια πρόσθετη ενίσχυση στην κτηνοτροφία, ανά κεφαλή ζώου, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την διατήρηση των κοπαδιών και αποτροπή της εγκατάλειψης στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και αγελαδινού γάλακτος, συνολικού ύψους 40 εκατ. ?.
 4. Χορηγείται ετήσια πρόσθετη ενίσχυση για την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας, με βάση αυστηρότερα και πιο εστιασμένα κριτήρια, στους τομείς ελαιολάδου (περίπου 17 εκατ. ?), σκληρού σίτου (18 εκατ. ?) και ζαχαροτεύτλων (3 εκατ. ?).
 5. Θεσπίζονται και χορηγούνται νέα ατομικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε γεωργούς όλων των τομέων που κατέχουν επιλέξιμη έκταση στις ορεινές  και μειονεκτικές περιοχές και δεν διέθεταν μέχρι τώρα δικαιώματα ή διαθέτουν δικαιώματα λιγότερα από την επιλέξιμη γη που κατέχουν. Το σύνολο της ενίσχυσης για τη δράση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. ?.
 6. Ενισχύεται ετησίως η ασφάλιση όλων των τομέων παραγωγής για πρόσθετους κινδύνους που οφείλονται κυρίως στις κλιματικές αλλαγές και δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α. Η  κοινοτική χρηματοδότηση του μέτρου αυτού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 74,3 εκατ. ?, ποσό που προέρχεται από τα αδιάθετα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης που δεν είχαν απορροφηθεί το 2007.