Χώροι υγιεινής στον καταυλισμό των τσιγγάνων στην Βέροια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

παράδοσή τους προς χρήση. Η παραπάνω ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των ήπιων παρεμβάσεων στο καταυλισμό των τσιγγάνων, μέχρι την οριστική τους εγκατάσταση στον προβλεπόμενο χώρο υποδοχής. Οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας κ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου θα έχουν συνάντηση συνεργασίας με τον Δντη Αθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ημαθίας κ. Ισαάκ Χαλκίδη, όπου θα συζητήσουν το θέμα της εγγραφής και  φοίτησης όλων των τσιγγανοπαίδων προσχολικής και σχολικής ηλικίας από την νέα σχολική περίοδο 2009-2010, καθώς και της προαπαιτούμενης στελέχωσης του σχολείου στο καταυλισμό του Εργοχωρίου.