Επίσκεψη του Μ. Χαλκίδη στο Νοσοκομείο Βέροιας

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

θέματα προσωπικού, το ζήτημα της επέκτασης, κ.ά. Ο Μ. Χαλκίδης έκανε την παρακάτω δήλωση: «Στο Νοσοκομείο της Βέροιας έχει γίνει δουλειά. Η Κυβέρνηση το γνωρίζει καλά αλλά κυρίως αυτοί που μας ενδιαφέρει να το γνωρίζουν είναι οι πολίτες. Και το γνωρίζουν γιατί το ζουν καθημερινά. Το Νοσοκομείο αυτό έχει γίνει ένας πολύ πιο φιλικός και ανθρώπινος χώρος για τον συνάνθρωπό μας που βρίσκεται στην ανάγκη του».