Επιτυχημένη η ημερίδα δασοπροστασίας στο Ξηρολίβαδο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

 Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας Γιώργος Τροχόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας  Τάκης Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος του VERMOUNT Απόστολος Τσιαμήτρος καθώς και πολλοί Ξηρολιβαδιώτες και επισκέπτες  του Ξηρολιβάδου. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό απηύθηνε ο Πρόεδρος του ΠΟΞ  Αν.Βασιάδης ο οποίος παρουσίασε τους ομιλητές και αναφέρθηκε επ ολίγον στην δραστηριοποίηση του Ομίλου σε θέματα δασοπροστασίας. Όλοι οι ομιλητές χρησιμοποιώντας πλούσια   απεικονιστικά μέσα κράτησαν από την αρχή μέχρι του τέλους αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού  με επικαιροποιημένο, τεκμηριωμένο και γλαφυρό λόγο. Ο Νομικός Υπεύθυνος του Π.Ο.Ξ. Δικηγόρος Γιώργος  Γεωργίου παρουσίασε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο  διαχείρισης των δασών συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικές αναφορές επιφύλαξε ο ομιλητής  για τις  νομικές εφαρμογές στην ορεινή Ημαθία  και ειδικότερα στην πέριξ του Ξηρολιβάδου περιοχή, καθώς και για τις δράσεις δασοπροστασίας που ανέπτυξε ο Π.Ο.Ξ.  Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας Αντιπύραρχος Διονύσης Συντίλας,  έκανε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις κατά την διάρκεια των μεγάλων πυρκαϊών, στην χρήση την εναέριων και επίγειων τεχνικών μέσων και στις δράσεις προληπτικής πυροπροστασίας.  Ο ομιλητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής περαιτέρω οργάνωσης των τοπικών  κοινωνιών στην κατεύθυνση της πρόληψης  και επισήμανε την μεγάλη σπουδαιότητα του εθελοντισμού για την υπόθεση  της πυροπροστασίας του δάσους. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Δασών Δασαρχείου Βέροιας Δασολόγος Γιώργος   Παπαρουσόπουλος,  έκανε μιά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των κινδύνων που απειλούν σήμερα το δάσος ξεκινώντας από τις εισαγόμενες ασθένειες. Ο ομιλητής επεκτάθηκε και στις φυσικές καταστροφές για να καταλήξει κριτικά στην ηθελημένη η εξ αμελείας ανθρώπινη παρέμβαση. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του ο  τελευταίος ομιλητής  αφιέρωσε στην ιστορική εξέλιξη της νομοθεσίας που διέπει την υπόσταση του δάσους  και το διάτρητο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, που αφήνει περιθώρια κατά  περίπτωση ποικίλων ερμηνειών και δυσχεραίνει το έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών. Μετά τις ομιλίες ετέθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο και ακολούθησε διάλογος. Στο πέρας της ημερίδας προσφέρθηκαν στους ομιλητές αναμνηστικά αντίτυπα των εκδόσεων του ΠΟΞ.