Κατασκήνωση για παιδιά αγροτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

καθώς και αγροτών(γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και μόνο εφ? όσον αυτά:
  • Είναι ηλικίας 13 έως 15 χρονών, βεβαιούμενης με πιστοποιητικό γέννησης, δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 2000 μέχρι το 2002.
  • Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική αρρώστια ή άλλο αίτιο που θα βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού.
  • Για τα παιδιά των αγροτών απαιτείται βεβαίωση από το Δήμο ή το Συνεταιρισμό ή τον αγροτικό ή δασικό Σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι αυτοί πράγματι είναι αγρότες.
 

Κατασκηνωτική περίοδος

  • 4η Από  12 Αυγούστου μέχρι 28 Αυγούστου (αγοριών ηλικίας 13-15 χρονών)
Η μεταφορά των κατασκηνωτών βαρύνει οικονομικά τους ίδιους και γίνεται με μέριμνα της Δ/νσης Γεωργίας με πούλμαν που μισθώνονται για το σκοπό αυτό. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Γεωργίας.Μητροπόλεως 44 Βέροια, 3ος όροφος, γραφείο 2.  Στις κατασκηνώσεις θα απασχοληθούν επίσης και ομαδάρχες ηλικίας 16-18 χρονών και κοινοτάρχες ηλικίας 19-24 χρονών, παλαιά στελέχη των κατασκηνώσεων, παιδιά υπαλλήλων ή αγροτών. Όλες οι αιτήσεις (κατασκηνωτών ? στελεχών) πρέπει να υποβληθούν  στο γραφείο κατασκηνώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ( Μενάνδρου 22, 2ος όροφος γραφ.213 ΑΘΗΝΑ ). Υποδείγματα αιτήσεων και λοιπά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να σταλούν θα είναι  στη  διάθεση των ενδιαφερομένων στη Δ/νση Γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην υπεύθυνη κ. Άννα  Ταμπακοπούλου Τηλ. 2331350141. Η παρούσα ανακοίνωση και τα υποδείγματα των αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr