Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε καλλιτεχνικά σχολεία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από την ιστοσελίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. : www.ypepth.gr