Με Ημαθιώτες ροδακινοπαραγωγούς συναντήθηκε η Αλέκα Παπαρήγα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

αγροτικό είναι πολιτικό πρόβλημα και θα πρέπει να ακολουθηθούν πολιτικές που θα δώσουν λύσεις και τα επόμενα χρόνια. Η κ. Παπαρήγα τόνισε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν λαϊκοί αγροτικοί συνεταιρισμοί υπό την προστασία της πολιτείας ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίζει αγορές για τα αγροτικά προϊόντα, ικανοποιητικές τιμές και μειωμένο κόστος παραγωγής.