Εγκύκλιος διορισμού πολυτέκνων

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

από 24/7/2009 έως 30/7/2009 μέχρι το μεσημέρι της 30/7/2009 και ώρα 14:00 μ.μ. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ.  και  από τις αναρτημένες προκηρύξεις που υπάρχουν στις ανωτέρω υπηρεσίες.