Διετές πλάνο στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μακεδονίδος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, καθώς και σε θέματα ενημέρωσης και προβολής των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής του Δήμου, μέσω της διοργάνωσης εκθέσεων, ημερίδων και διαλέξεων και της έκδοσης εντύπων και οπτικοακουστικού υλικού. Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, η Κοινωφελής Επιχείρηση θα λειτουργήσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στους τομείς παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού θα λειτουργήσουν  το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», η Δημοτική Φιλαρμονική και η Χορωδία, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και θα ενταχθεί και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στους λοιπούς τομείς περιλαμβάνονται η διοργάνωση Εκθέσεων, Ημερίδων και Διαλέξεων και η έκδοση εντύπων και οπτικοακουστικού υλικού.

Πεζοδρόμια στην Σφυκιά

Έτοιμη για δημοπράτηση είναι η κατασκευή πεζοδρομίων στην Σφυκιά του δήμου Μακεδονίδος. Η σχετική μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας και την Δευτέρα το Δημοτική Συμβούλιο θα κληθεί να την εγκρίνει και να πάρει απόφαση για υποβολή της πρότασης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του έργου θα φτάσει τα 170.000 ευρώ.