Κριτική στην κυβέρνηση και χρηστικές οδηγίες στους αγρότες από το ΚΚΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

μέτρα που ανακοίνωσε, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σ. Χατζηγάκης, οι ροδακινοπαραγωγοί από τη μία γίνονται δέσμιοι των κερδοσκοπικών επιδιώξεων των κονσερβοποιών και από την άλλη θα παρακαλάνε για καλύτερες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ και το ρουσφετολόι θα πάει σύννεφο... Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση οι μικρομεσαίοι ροδακινοπαραγωγοί καλούνται να απαιτήσουν:
  • άμεση εξόφληση της περσινής παραγωγής ροδακίνων από τους κονσερβοποιούς με ευθύνη και έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • κατώτατη εγγυημένη τιμή, για την συνολική φετινή παραγωγή, που να τους δίνει ένα βιώσιμο εισόδημα.
Καλούνται να παλέψουν για την απόκρουση και την ανατροπή της ακολουθούμενης αντιαγροτικής πολιτικής. Η λύση βρίσκεται στο συντονισμό του αγώνα της αγροτιάς με την εργατιά, τους αυτοαπασχολούμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα για την εφαρμογή μιας άλλης, φιλολαϊκής - φιλοαγροτικής πολιτικής σε ρήξη με την ΚΑΠ, τον ΠΟΕ και την ΕΕ?.