Κ. Καραπαναγιωτίδης: "Η καλύτερη δυνατή λύση για τους ροδακινοπαραγωγούς"

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

αποζημιωθούν οι αδιάθετες ποσότητες των συμπύρηνων ροδάκινων με την εμπορική τιμή του προϊόντος για τη στήριξη των ροδακινοπαραγωγών, κατά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ο Νομάρχης τόνισε ότι η απόφαση αυτή είναι στην παρούσα φάση και τηρουμένων των συνθηκών η καλύτερη δυνατή λύση για τους παραγωγούς. Από την πλευρά του κ. Γεωργάκη τονίστηκε ότι υπό κανονικές συνθήκες οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν για τη συγκεκριμένη παραγωγή το αργότερο ως το τέλος του φθινοπώρου. Τέλος, ο Νομάρχης ζήτησε να διευκρινιστεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ ο τρόπος αποζημίωσης της παραγωγής που βρίσκεται ήδη στα ψυγεία.