Τήρηση του νόμου ζήτησε ο Νομάρχης

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (Τεχνικές Υπηρεσίες, Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, ΚΕΠΠΕ, Υγείας). Παρών στη σύσκεψη και ο Αντινομάρχης Υγείας Αντώνης Χατζόπουλος. Η σύσκεψη ήταν συνέχεια άλλων συσκέψεων με το ίδιο θέμα που πραγματοποιήθηκαν στη Νομαρχία αλλά και στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους βιομηχανιών. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας παραγωγικής περιόδου, ο Νομάρχης ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων από τους μηχανισμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όλων των βιομηχανιών του Νομού, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιολογικών τους καθαρισμών και την αποφυγή ρύπανσης από τα λύματά τους. Για τις περιπτώσεις εισαγόμενης ρύπανσης από γειτονικό Νομό, ο Νομάρχης ζήτησε την καταγραφή του γεγονότος και την άμεση καταγγελία στη Δικαιοσύνη.