Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναπληρωτές και ωρομίσθιους σε ΣΜΕΑΕ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

(ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης  και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) διδακτικού έτους 2009-2010, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και ΚΕΔΔΥ και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Η προθεσμία υποβολής των  Αιτήσεων- Δηλώσεων ορίζεται μέχρι και  29-07-2009. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Π.Ε Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, 59100 Βέροια) στα τηλέφωνα 2331024047, 2331024588.