Τροπολογία για τη μετεγγραφή των Ελλήνων σεισμοπαθών φοιτητών της Ιταλικής πόλης Λ? Ακουίλα

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Ελλήνων φοιτητών σε ΑΕΙ της χώρας μας και αφορά περίπου 400 Έλληνες φοιτητές, μεταξύ των οποίων και φοιτητές από την Ημαθία. Η τροπολογία προωθεί τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών των Ιταλικών Σχολών από τις πληγείσες περιοχές σε αντίστοιχα ομότιμα και ομοταγή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι «οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο της Λ? Ακουΐλα της Ιταλίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μία μόνο φορά τη μετεγγραφή τους, χωρίς εξετάσεις και κατ? εξαίρεση των οριζόμενων από τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από σχετική αίτησή τους, σε αντίστοιχο προς αυτό της φοίτησής τους Τμήμα Ελληνικών Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να μετεγγραφούν, το οποίο ευρίσκεται πλησιέστερα προς την κατοικία τους». Ως προϋποθέσεις για τη μεταγραφή ορίζεται «η υποβολή σχετικής αίτησης και αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης, ενώ η κατάταξη των μετεγγραφόμενων θα γίνεται στο αντίστοιχο έτος σπουδών με αυτό της φοίτησής τους». Την τροπολογία υπογράφουν 11 Βουλευτές.