Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Κατερίνα Αναστασίου και  Όλγα Καραϊωσήφ. Τα παιδιά στο τέλος της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν εικόνες από τα παραμύθια. Οι καλοκαιρινές δράσεις της Δημόσιας Βιβλιοθήκης διοργανώνονται από κοινού με τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας για 3η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνουν ποικιλία εκδηλώσεων και  εργαστηρίων, και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφές στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και στο www.libver.gr.