Στα μπλόκα των αγροτών η δήμαρχος Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται το εισόδημά τους. «Ένας από τους κλάδους που στηρίζει την τοπική παραγωγή και οικονομία κινδυνεύει με αφανισμό και μαζί του ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής οικονομίας» σημείωσε.  Τέλος ζήτησε από τους αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο της Βέροιας στην έξοδο προς την Εγνατία, να δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία και να μην εμποδίσουν περιπτώσεις πολιτών που έχουν σοβαρούς λόγους να μετακινηθούν άμεσα από το σημείο αυτό.