Τέσσερα κομβικά σημεία απέκλεισαν οι ροδακινοπαραγωγοί Ημαθίας και Πέλλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

καθορίσει την τιμή αποζημίωσης των παραγωγών για τις αδιάθετες ποσότητες. Περίπου 1.500 ροδακινοπαραγωγοί με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν - και τα δύο ρεύματα- στην Εγνατία Οδό στον κόμβο της Κουλούρας, στον Κόμβο της Βέροιας και στην παλιά Εθνική Οδό στον κόμβο της γέφυρας 66 (Μακροχώρι), αποκόπτοντας την κυκλοφορία από Θεσσαλονίκη προς Βέροια και Κοζάνη και το αντίστροφο. Στην Πέλλα, περίπου 700 συνάδελφοί τους προχώρησαν στο ??κλείσιμο?? του κόμβου Μελισσίου, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, λίγο μετά τα Γιαννιτσά. Από παρακαμπτήριες οδούς εξυπηρετεί η Τροχαία Εθνικών Οδών την κυκλοφορία από Θεσσαλονίκη προς Βέροια και Κοζάνη (και το αντίστροφο), καθώς τα τρακτέρ με τα οποία οι ροδακινοπαραγωγοί της Ημαθίας και της Πέλλας έχουν αποκλείσει κομβικά σημεία σε Εγνατία και Εθνική Οδό, παραμένουν στις θέσεις τους.