Η ΤΕΔΚ κοντά στους αγρότες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , και κοινοποιείται στους κ.κ. Βουλευτές και τον Νομάρχη Ημαθίας. Το πλήρες κείμενο της σχετικής επιστολής της ΤΕΔΚ έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας, με την 33/3/14-7-2009 απόφαση-του, διαπιστώνει ότι τα παγιωμένα και επαναλαμβανόμενα προβλήματα των ροδακινοπαραγωγών της Ημαθίας εκδηλώνονται με οξύτατα χαρακτηριστικά , καθώς η τιμή του προϊόντος-τους (συμπύρηνο ροδάκινο) βυθίζεται σε απελπιστικά επίπεδα·
  • επισημαίνει πως ο εκμηδενισμός του αγροτικού εισοδήματος σε ένα Νομό όπως η Ημαθία συμπαρασύρει αναγκαστικά στην οικονομική κατάρρευση το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας , με πολλαπλές , άμεσες και έμμεσες , συνέπειες σε όλες τις εκφάνσεις της τοπικής ζωής και δραστηριότητας·
  • εκφράζει την συμπαράσταση-του προς τους αγωνιζόμενους ροδακινοπαραγωγούς της Ημαθίας , και ζητεί την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων-τους· 
  • διακηρύσσει την βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ημαθίας να σταθεί εμπράκτως αλληλέγγυα στο πλευρό των αγροτών , ώστε να διατρανωθεί, με τον πιο πειστικό τρόπο, η ενότητα της Τοπικής Κοινωνίας και η κοινή προσπάθεια για την έξοδο από την διαρκή κρίση· 
  • πιστεύει, γι αυτό, πως, αμέσως μόλις αντιμετωπισθεί η παρούσα όξυνση, πρέπει να αναληφθεί σοβαρή συλλογική πρωτοβουλία, για την -επιτέλους- εξεύρεση και εφαρμογή οριστικής λύσης, και την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων δραματικών καταστάσεων».