ΔΕΗ : Μόνο τη νύχτα φθηνό αγροτικό ρεύμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

η μεγαβατώρα στη μέση τάση και 47,3 ευρώ η μεγαβατώρα στη χαμηλή τάση) χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και ότι δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής του ρεύματος. Κατά συνέπεια, επισημαίνεται στην ίδια μελέτη, για να μην κατηγορηθεί η ΔΕΗ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προβαίνει σε επιδότηση του αγροτικού ρεύματος και κατ΄ επέκταση σε εθνική ενίσχυση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει η ΔΕΗ είτε να υπερδιπλασιάσει τα τιμολόγιά της στο αγροτικό ρεύμα, είτε ? όπως και εισηγείται η διοίκηση της επιχειρήσεις στην κυβέρνηση ? να διατηρηθεί το ίδιο τιμολόγιο, αλλά μόνο για χρήση κατά τις νυκτερινές ώρες.