Κατάχρηση στην ΔΕΥΑ Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

υπάλληλος είχε κινήσει υποψίες και παρακολουθούνταν. Όταν διαπιστώθηκε η παράβαση, κινήθηκαν οι διαδικασίες. Η επιχείρηση θα ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές και θα ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης.