Επιστολή του Νομάρχη στον Πρωθυπουργό για το ροδάκινο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νομάρχης απέστειλε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, καθώς και στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την απόφαση-θέση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 8/7/2009 για την κατάσταση που επικρατεί στο συμπύρηνο ροδάκινο. Το κείμενο της επιστολής είναι το εξής: «Κύριε Πρωθυπουργέ, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση εξαγγελίας συγκεκριμένων μέτρων στήριξης του κλάδου του συμπύρηνου ροδακίνου από την κυβέρνηση που να διασφαλίζου πλήρως το εισόδημα των παραγωγών. Η συγκομιδή συμπύρηνου ροδακίνου ξεκίνησε, οι βιομηχανίες είναι κλειστές και δεν παραλαμβάνουν προϊόντα, με αποτέλεσμα οι αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η άμεση υιοθέτηση των προτάσεων που έχουν υποβάλει οι Φορείς του Νομού είναι η μοναδική λύση η οποία αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα αλλά και σε βάθος χρόνου το πρόβλημα δίνοντας ολοκληρωμένες και οριστικές λύσεις. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην εξαγγελία μέτρων στήριξης το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας, είναι δεδομένη η κοινωνική έκρηξη με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία του Νομού και την κοινωνική γαλήνη. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας και εγώ προσωπικά, σας δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στην αγροτική τάξη του Νομού μας και θα την στηρίξουμε ενεργά σε κάθε δίκαιη της διεκδίκηση».