Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα Πολυμύλου - Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

μεταβατικής ζώνης, κατάλληλα σεσημασμένης και θα απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε ξένο όχημα. Η έξοδος από το εργοτάξιο θα γίνεται μέσω της Ζώνης Συναρμογής Εξόδου και στη συνέχεια τα φορτηγά θα εισέρχονται στην Εγνατία. Οι ρυθμίσεις αυτές όπως και οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια της ημέρας, από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ και στη συνέχεια η σήμανση θα αφαιρείται και ο δρόμος θα παραδίδεται στην κυκλοφορία των οχημάτων.