Αναζήτηση χώρου στέγασης του Μουσικού Γυμνασίου

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Δημήτρη Δάσκαλου και Νίκο Μαυροκεφαλίδη και των Προϊσταμένων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Σάκη Χαλκίδη και Θανάση Κούτρα. Έχοντας πια δεδομένη την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου από τη νέα σχολική χρονιά, αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του σχολείου, που θα εξυπηρετήσει και τη μελλοντική λειτουργία αντίστοιχα Μουσικού Λυκείου. Για το σκοπό αυτό επιτροπή αποτελούμενη από Αντινομάρχες, Αντιδημάρχους, εκπροσώπους της Εκπαίδευσης και τεχνικά στελέχη θα ξεκινήσει την αναζήτηση χώρων από την ερχόμενη Δευτέρα. Νομάρχης και Δήμαρχος εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για τη λειτουργία του σχολείου, για τις υποδομές και τον εξοπλισμό του οποίου θα υπάρξει σχεδιασμός και άριστη συνεργασία.